lørdag den 2. maj 2015

Teser for et andet universitet

Blokaden på Købehavns universitet er idag blevet hævet. Men kampen fortsætter.
Vi har idag banket vores elleve teser om universitet op på rektoratet og uddannelses- og forskningsministeriet.
Næste møde i et andet universitet er mandag d. 11/5 kl. 17, på studenterhuset. Møderne er vores højeste demokratiske myndighed, hvor alle fremmødte har stemmeret og taleret.
fredag den 24. april 2015

Infomøde på blokadenBlokaden mod fremdriftsreform og dimensionering, og for en anden vej for universitetet, har nu holdt over en uge. I den tid har vi haft besøg af mange studerende og undervisere, og vi har holdt debatter med politikere og afholdt diverse faglige arrangementer.

Men vi vil stadig gerne invitere alle der endnu ikke har været forbi blokaden forbi til et infomøde om blokaden: Hvad vil vi? Hvem er vi? Hvorfor blokade? Hvad må vi gøre for at kæmpe for vores universiteter? - Alle disse spørgsmål kan du komme og få besvaret eller diskutere på mandag kl. 17.00. Vi har lånt et konferencelokale af sekretariatet, så der er plads til alle.

Det løber af stablen ved på blokaden, Nørregade 10, indgang fra Frue Plads. Vi glæder os til at se jer. 


facebook event: https://www.facebook.com/events/402822116568831/

fredag den 17. april 2015

onsdag den 15. april 2015

Blokader på rektoraterne på KU, AU & RUC

Et Andet Universitet blokerer rektorater i hele landet

Onsdag den 15.04.2015 har den universitetspolitiske bevægelse Et Andet Universitet blokeret rektoraterne på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet. Det betyder, at vi efter adgang til rektoraterne har bedt de ansatte om at forlade stedet eller deltage i blokaden. Vi blokerer i protest mod regeringens angreb på universiteterne. Fremdriftsreformen og dimensioneringsplanerne kræver vi trukket tilbage, ligesom vi kræver demokrati og selvbestemmelse indført på universiteterne. Det indebærer afskaffelse af universitetsloven fra 2003, da denne netop forhindrer et frit og demokratisk universitet. Regeringens reformer skriver sig ind i en lang række angreb på universiteternes selvbestemmelse og den frie forskning, som går flere år tilbage. Angrebene er en del af en større international tendens, hvor universiteterne i stigende grad bliver afdemokratiseret, topstyrede og direkte underlagt krav fra det private erhvervsliv.Verden oplever lige nu en bølge af studenterprotester, hvor studerende sammen med ansatte gør modstand mod den gennemgribende erhvervsrettelse og ensretning af universiteterne. Studerende og ansatte i Danmark tager del i kampen!
Et Andet Universitet indtager universitetet og omdanner det til et frit og demokratisk forum med plads til diskussion og frie faglige fællesskaber.
“Vi stopper ikke før, vi har tilkæmpet os et frit og demokratisk universitet. Vi bliver indtil vores krav er opfyldt!,” udtaler talsperson for Et Andet Universitet på KU, Jeanette Søgaard.

- FOR ET FRIT OG DEMOKRATISK UNIVERSITET!

- ERHVERVSLIVET UD AF UNIVERSITETET!

- TRÆK REFORMERNE TILBAGE (VÆK MED FREMDRIFTSREFORM OG DIMENSIONERINGSPLAN)!

- NEJ TIL TOPSTYRING!

- FRI VIDEN!KU: kom til den grønne port på Frue Plads for at komme ind på blokaden. Vi viser film i aften og holder infomøde imorgen kl. 12 på blokaden.

fredag den 28. november 2014

STUDENTERBLOKADE RYDDET AF POLITIET I KØBENHAVN
I dag fredag d. 28. november gennemførte den studenterpolitiske bevægelse Et andet universitet en blokade af Kvalitetsudvalgets lanceringskonference på Professionshøjskolen Metropol i København.


”Det gjorde vi i protest imod den indflydelse, som det udemokratisk sammensatte udvalg har haft og vil få for den måde, universitet er indrettet på, og for selve det formål universitetet er indrettet efter”, udtaler Nis Hejlskov, studerende ved Københavns Universitet og talsperson for Et andet universitet.


”Vi mener at udvalget er illegitimt og udemokratisk, fordi deres sammensætning

ikke inkluderer hverken forskere eller studerende og fordi, ingen af medlemmerne er

demokratisk valgt men udpeget af regeringen”, uddyber Nis Hejlskov.


Hvorfor ikke dialog?

”Vi er blevet spurgt om, hvorfor vi vælger at blokere i stedet for at indgå i dialog. I den dialog vi er blevet inviteret til, kan vi blot få lov til at kommentere og kritisere de allerede foreliggende anbefalinger fra Kvalitetsudvalget”, udtaler Line Ebert, studerende ved Københavns Universitet og talsperson for Et andet universitet.


”Dette efterlader os med intet andet valg, end at vise vores klare afvisning af udvalgets legitimitet. Det gør vi med denne blokade”, uddyber Line.Forløb

Blokaden indledtes fredeligt kl. 9.30, ved at alle indgange til konferencelokalet blev blokeret af studerende. Flere mødedeltagere udtrykte deres sympati over for blokaden, men allerede en halv time efter blokadens indledelse mødte politiet op.


Da mange af de studerende ikke ville fjerne sig, blev de fjernet og tilbageholdt af politiet som  bortviste dem fra stedet.


Et andet universitet finder det unødvendigt, at politiet inddrages. Vi opfatter det som vores basale ret at manifestere os politisk på vores uddannelsessteder og opfordrer alle studerende til at tilslutte sig vores fortsatte kamp for et frit og demokratisk universitet.


Efter at blokaden var blevet ryddet, blev deltagerne til Kvalitetsudvalgets konference af politiet eskorteret ind i konferencelokalet. Flere mødedeltagere bragte blokaden på banen under det første oplæg på konferencen, bl.a. Charlotte Paludan, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, som nævnte blokaden i forbindelse med udvalgets forslag om indskrænkelse af studienævnenes beføjelser. Hun udtrykte sin utilfredshed med at undervisere og studerende dermed får mindre indflydelse på uddannelserne. 


Kort tid efter at blokaden var blevet ryddet, talte Et andet universitet med mødedeltager Leif Søndergaard, lektor i Biologi ved Københavns Universitet. Han udtalte: ”Med den økonomiske konkurrencemodel rykkes fokus fra kvalitet til kvantitet. Universitetet bør være et sted, hvor studerende får mulighed for at udvikle deres potentialer, hvilket ikke nødvendigvis er et spørgsmål om studiernes erhvervsrelevans.”

søndag den 23. november 2014

Blokade på Københavns Universitet hævet. Kampen fortsætter!

Efter fem dages fuld blokade af administrationsgangen på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, ophæver Et andet universitet i dag søndag kl. 15:30 blokaden. Blokaden af rektoratet på Aarhus Universitet fortsætter og udvider.
"Vi stopper blokaden på Københavns Universitet, men kampen fortsætter, ikke bare i Aarhus men også her i København. Gruppen er vokset, og vi er nu endnu flere studerende, der kæmper for et universitet, der tjener viden og ikke det private erhvervsliv," udtaler Karoline Wullum, talsperson for Et andet universitet i København, og uddyber: ”Vi er her stadig, og vi kæmper videre”.
Blokaden har gjort det tydeligt for både de studerende, ledelsen og regeringen, at de studerende bekymrer sig for universitetets fremtid, og er villige til at kæmpe for et frit og demokratisk universitet. Et universitet hvor der er plads til fri forskning, et universitet hvor de studerende skal fordybe sig, ikke skynde sig.
"Vores aktion har vist at modstand er mulig og har styrket kampen imod erhvervsliggørelsen af universitetet. Vi synes det er problematisk at Københavns Universitet har svaret med overdreven aggression i form af politi, trusler om udsmidning af studerende og lockout. De burde have støttet os i kampen, da ledelsen har interesse i et styrket, frit og demokratisk universitet," udtaler Karoline Wullum, talsperson for Et andet universitet.
Blokaden af rektoratet på Aarhus Universitet fortsætter og udvider.  Der er blevet afholdt folkekøkken, filmforevisning, foredrag og stormøder. I den kommende uge er der flere vigtige aktiviteter på programmet:

Mandag inviterer Et andet universitet til åbent informationsmøde om blokaden kl. 16, med mulighed for spørgsmål og diskussion. Mødet finder sted på blokaden og er åbent for alle.

Tirsdag kl. 17-19, ligeledes på blokaden, afholdes der et offentligt debatmøde om universitetets rolle i samfundet og om hvordan vi bedst forsvarer universiteterne mod regeringens angreb, foreløbig med deltagelse af Gorm Harste (lektor i statskundskab, AU), Anne Marie Christensen (lektor i filosofi, SDU), Curt Sørensen (professor emeritus, statskundskab, AU) samt Tabish Khair (lektor i engelsk, AU).

Onsdag kl. 11 udvider Et andet universitet blokaden, idet vi agter at blokere den officielle præsentation af Kvalitetsudvalgets anden rapport i stakladen på Aarhus Universitet. Der vil blive afholdt flere taler i forbindelse med blokaden.
”Kvalitetsudvalget udfører et stykke politisk bestillingsarbejde, og er i kraft dets sammensætning og udgangspunkt en del af angrebet på universitetet. Kvalitet er ikke lig med erhvervsrelevans, som udvalget og regeringen mener. Sikringen af kvalitet skal på demokratisk vis komme nedefra på universiteterne, og ikke fra et centralt regeringsudvalg, der tjener erhvervslivets interesser.”

tirsdag den 18. november 2014

BLOKADEDEKLARATION

BLOKADE PÅ KU & AU!
HVORFOR ER EN BLOKADE NØDVENDIG?
Den nuværende indretning af universitetet er udemokratisk
Dimensioneringsplanerne bliver som alle andre reformer gennemført hen over vores hoveder. Det vil vi ikke længere acceptere. Vi nedlægger arbejdet for at forsvare universitetet. Regeringen har klart vist, at de ikke er interesserede i dialog, og vores eneste mulighed for modstand er sabotage. Vi blokerer, fordi vi ikke vil finde os i den måde, hvorpå regeringen, nu med rektorernes åbenbare accept, behandler universitetet. Hvis regeringen reducerer universitetet til en fabrik, er vores eneste mulighed at sabotere maskineriet lokalt. Vi ønsker med blokaden at gøre det klart, at den førte universitetspolitik ikke tolereres. Vi vil gerne i en reel dialog med regeringen om, hvordan universitetet bør indrettes.

Nedlæggelsen af universitetet er påbegyndt
Hvis dimensioneringsplanerne bliver vedtaget, betyder det i praksis, at universitetets endelige afvikling er påbegyndt. Når de skiftende beskæftigelsestal og økonomiens interesser skal afgøre universitetets udformning, og ikke tanken og den frie forskning, er der ikke længere tale om et universitet. For at bekæmpe denne udvikling må vi gøre fuldstændigt op med politikernes økonomiske nødvendighedsdiskurs og stå ufravigeligt fast på universitetets autonomi. Dimensioneringen og den fuldstændigt eksterne styring af universitetet skal afvises blankt. Som 92 forskere og forskerstuderende i en nylig fælles erklæring skrev: ”Engang var det erhvervslivets spidsers fornemste opgave at støtte udviklingen af et mangfoldigt videnssamfund. Regeringen taler, som om det er omvendt, og det må vi ikke sidde overhørig. Vi har et fælles ansvar for at forsvare universiteterne som grundlæggende videns-, forsknings- og dannelsesinstitutioner”.
Dimensioneringsudspillet er endnu et fundamentalt angreb på universitetet, og det vil ikke blive det sidste. Hvis den tankegang, der ligger bag dimensioneringen får lov til at forsætte uimodsagt, er det bare et spørgsmål om tid før nye nedskæringen rammer os. Den førte politik har konsekvenser for alle på universitetet, og angrebene vil forsætte indtil vi stopper dem. Derfor er en reel modstand nødvendig. Lige nu er der en konflikt, men det er kun den ene part, regeringen, der slår fra sig. Med reformen går alle på universitetet en mørk fremtid i møde: blokaden sker i solidaritet med studerende på alle årgange, fyringstruede undervisere og administrativt personale. Vi vil, at vi kan sige nej sammen. Vi hævder ikke at repræsentere hverken de studerende eller universitetet som helhed, vi repræsenterer til gengæld en idé om universitetet som et sted for fri forskning, vidensskabelse og dannelse, og vil gøre alt for at holde denne idé i hævd. Dette er en idé, der er værd at kæmpe for som studerende, ansatte og samfund!
Lige nu har vi absolut ingen reel magt, og vi har derfor intet at tabe og alt at vinde.

HVORFOR BLOKERER VI?
Vi blokerer, fordi vi vil standse den daglige drift på instituttet og den harmløse kritik af reformerne. Vi er uenige i måden universitetet bliver regeret på, vi vil ikke regeringens reformer. Men vi kan ikke blokere regeringen, vi kan ikke stoppe Folketingets maskineri.
Vores arbejdsplads er universitetet. Her er vore hverdag, her er vores fag. At blokere ministeriet er geografisk tættere på magten, men det kan ikke på nuværende tidspunkt lade sig gøre at stoppe dets drift. Det kan lade sig gøre her. At lamme universitetet lokalt er at stoppe maskineriet. Vi håber at se protesten sprede sig til alle andre institutter og fakulteter i landet.

HVORDAN BLOKERER VI?
Vi blokerer ved en fuldstændig blokade. Ingen vil blive lukket ind på gangen, og vi vil være der på alle tider af døgnet for at sikre det.

HVAD ØNSKER VI AT OPNÅ MED BLOKADEN?
Vi ønsker med blokaden at gøre det klart, at den førte universitetspolitik ikke tolereres. Vi vil gerne i dialog med regeringen om, hvordan universitetet bør indrettes.
Vores krav er:

TRÆK NEDSKÆRINGERNE TILBAGE (væk med fremdriftsreform og dimensioneringsforslag)

LAD VIDEN OG UDDANNELSE VÆRE MÅL FOR UNIVERSITETET, IKKE ERHVERVSRELEVANS (erhvervslivet ud af universiteternes bestyrelser)

HVEM ER VI?
Blokaden er indkaldt af et andet universitet, der er en gruppe af studerende. Gruppen blev dannet umiddelbart efter blokaden af KUA i vinteren 2013 af studerende fra flere institutter på humaniora på Københavns universitet. Siden er gruppen vokset og omfatter nu studerende fra flere fakulteter på både Københavns og Aarhus universitet. Vi hævder ikke at repræsentere hverken de studerende eller universitetet som helhed, vi repræsenterer til gengæld en idé om universitetet som et sted for fri forskning, vidensskabelse og dannelse, og vil gøre alt for at holde denne idé i hævd.

HVAD SKAL JEG GØRE HVIS JEG GERNE VIL VÆRE MED?
Hvis du gerne vil have en vagt, eller på anden måde deltage i protesten, send da en mail til etandetuniversitet@gmail.com (KU), etandetuniversitetau@gmail.com (AU)