mandag den 3. november 2014

Blokade planlægningsmødeet andet universitet inviterer til planlægningsmøde om blokade på KU.
Vi blokerer et eller flere institutter under følgende paroler:

-       Træk nedskæringerne tilbage (væk med fremdriftsreform og dimensioneringsforslag)
-       Lad viden og uddannelse være mål for universitetet, ikke erhvervsrelevans

Blokaden er ikke tidsbegrænset, vi bliver til kravene er opfyldt – eller vi bliver fjernet.
Vi blokerer administrationsgangen på de pågældende institutter, fordi vi vil standse den daglige drift på instituttet og den harmløse kritik af reformerne. Ministeriet skjuler nedlæggelserne af fag bag et røgslør af dårlig statistik og forvirrende beregningsmetoder.
De massive nedskæringer er politiske.
Regeringen har klart vist, at de ikke er interesserede i dialog, og vores eneste mulighed for modstand er sabotage. Med denne blokade bliver konflikten eksplicit.
Blokaden er en konkret og fuldstændig afvisning af den politik, der i praksis er ved at nedlægge universitetet. Vi ønsker ikke at forhindre undervisning eller studier, men er klar over, at vi potentielt tvinger ansatte på KU til at nedlægge arbejdet. Denne handling sker i solidaritet med studerende på alle årgange, fyringstruede undervisere og administrativt personale, der nu mere end nogensinde har et interessefællesskab.

Alle der støtter ovenstående krav og ønsker at deltage i blokaden er mere end velkomne til at deltage på planlægningsmødet og sprede ordet.

Planlægningsmødet afholdes:
Mandag d. 10/11, KUA2, Lokale 14.3.80 (Alkvantor), kl. 16.