fredag den 10. oktober 2014

Vedrørende dimensionering


Uddannelses- og Forskningsministeriet udsendte i sidste uge deres forslag til en såkaldt dimensionering af universitetet, så det bedre passer til deres forestillinger om markedet krav. Når det bliver vedtaget, betyder det, at afviklingen af universitetet er intensiveret. Hvis det er de skiftende beskæftigelsestal og økonomiske interesser, som skal afgøre universitetets udformning, i stedet for tanken og den frie forskning, så vil der ikke længere være tale om et universitet.
Forslaget er endnu et symptom på en politik, som sælger ud af og skærer ned på samfundets offentlige institutioner. Derfor nedbrydes også universitet – langsomt, men sikkert.
For at bekæmpe denne udvikling må vi gøre fuldstændigt op med politikernes tale om økonomisk nødvendighed. Så længe vi diskuterer ministeriets beregninger eller valg af model for dimensioneringen, overser vi problemets kerne. Dimensioneringen og den eksterne styring af universitetet skal afvises blankt, fordi de bid for bid er i gang med at nedlægge universitetet. Uanset hvordan den eksterne detailstyring legitimeres, er der tale om en afvikling.
Dimensioneringsudspillet er blevet fremsat på en så kompleks og forvirrende måde, at vi på humaniora diskuterer hvilke statistikker, der skal ligge til grund for afviklingen, og ikke hvordan vi forhindrer den. I stedet for at modsætte os antagelsen om at universitetet skal tilpasses erhvervslivet, diskuterer man hvordan dette gøres. Det er klart for enhver at ministeriets forslag er fuld af tekniske fejl og beror på vildledende beregningsmodeller, men dette er hverken tilfældigt eller vigtigt. Derfor diskuterer vi noget uvæsentligt, så længe vi taler om tal i stedet for politik.
Dimensioneringsudspillet er endnu et fundamentalt angreb på universitetet, og det bliver ikke det sidste. Denne udvikling kan ikke vendes ved individuel modstand. Den førte politik har konsekvenser for hele samfundet, og angrebene vil forsætte indtil vi stopper dem – eller indtil den sidste rest af det frie universitet er udryddet. Vi kan som studerende og ansatte gøre modstand, hvis vi organiserer os. Vi kan gøre dette ved at politisere vores hverdag og tage magten på universitetet tilbage.