tirsdag den 18. november 2014

BLOKADEDEKLARATION

BLOKADE PÅ KU & AU!
HVORFOR ER EN BLOKADE NØDVENDIG?
Den nuværende indretning af universitetet er udemokratisk
Dimensioneringsplanerne bliver som alle andre reformer gennemført hen over vores hoveder. Det vil vi ikke længere acceptere. Vi nedlægger arbejdet for at forsvare universitetet. Regeringen har klart vist, at de ikke er interesserede i dialog, og vores eneste mulighed for modstand er sabotage. Vi blokerer, fordi vi ikke vil finde os i den måde, hvorpå regeringen, nu med rektorernes åbenbare accept, behandler universitetet. Hvis regeringen reducerer universitetet til en fabrik, er vores eneste mulighed at sabotere maskineriet lokalt. Vi ønsker med blokaden at gøre det klart, at den førte universitetspolitik ikke tolereres. Vi vil gerne i en reel dialog med regeringen om, hvordan universitetet bør indrettes.

Nedlæggelsen af universitetet er påbegyndt
Hvis dimensioneringsplanerne bliver vedtaget, betyder det i praksis, at universitetets endelige afvikling er påbegyndt. Når de skiftende beskæftigelsestal og økonomiens interesser skal afgøre universitetets udformning, og ikke tanken og den frie forskning, er der ikke længere tale om et universitet. For at bekæmpe denne udvikling må vi gøre fuldstændigt op med politikernes økonomiske nødvendighedsdiskurs og stå ufravigeligt fast på universitetets autonomi. Dimensioneringen og den fuldstændigt eksterne styring af universitetet skal afvises blankt. Som 92 forskere og forskerstuderende i en nylig fælles erklæring skrev: ”Engang var det erhvervslivets spidsers fornemste opgave at støtte udviklingen af et mangfoldigt videnssamfund. Regeringen taler, som om det er omvendt, og det må vi ikke sidde overhørig. Vi har et fælles ansvar for at forsvare universiteterne som grundlæggende videns-, forsknings- og dannelsesinstitutioner”.
Dimensioneringsudspillet er endnu et fundamentalt angreb på universitetet, og det vil ikke blive det sidste. Hvis den tankegang, der ligger bag dimensioneringen får lov til at forsætte uimodsagt, er det bare et spørgsmål om tid før nye nedskæringen rammer os. Den førte politik har konsekvenser for alle på universitetet, og angrebene vil forsætte indtil vi stopper dem. Derfor er en reel modstand nødvendig. Lige nu er der en konflikt, men det er kun den ene part, regeringen, der slår fra sig. Med reformen går alle på universitetet en mørk fremtid i møde: blokaden sker i solidaritet med studerende på alle årgange, fyringstruede undervisere og administrativt personale. Vi vil, at vi kan sige nej sammen. Vi hævder ikke at repræsentere hverken de studerende eller universitetet som helhed, vi repræsenterer til gengæld en idé om universitetet som et sted for fri forskning, vidensskabelse og dannelse, og vil gøre alt for at holde denne idé i hævd. Dette er en idé, der er værd at kæmpe for som studerende, ansatte og samfund!
Lige nu har vi absolut ingen reel magt, og vi har derfor intet at tabe og alt at vinde.

HVORFOR BLOKERER VI?
Vi blokerer, fordi vi vil standse den daglige drift på instituttet og den harmløse kritik af reformerne. Vi er uenige i måden universitetet bliver regeret på, vi vil ikke regeringens reformer. Men vi kan ikke blokere regeringen, vi kan ikke stoppe Folketingets maskineri.
Vores arbejdsplads er universitetet. Her er vore hverdag, her er vores fag. At blokere ministeriet er geografisk tættere på magten, men det kan ikke på nuværende tidspunkt lade sig gøre at stoppe dets drift. Det kan lade sig gøre her. At lamme universitetet lokalt er at stoppe maskineriet. Vi håber at se protesten sprede sig til alle andre institutter og fakulteter i landet.

HVORDAN BLOKERER VI?
Vi blokerer ved en fuldstændig blokade. Ingen vil blive lukket ind på gangen, og vi vil være der på alle tider af døgnet for at sikre det.

HVAD ØNSKER VI AT OPNÅ MED BLOKADEN?
Vi ønsker med blokaden at gøre det klart, at den førte universitetspolitik ikke tolereres. Vi vil gerne i dialog med regeringen om, hvordan universitetet bør indrettes.
Vores krav er:

TRÆK NEDSKÆRINGERNE TILBAGE (væk med fremdriftsreform og dimensioneringsforslag)

LAD VIDEN OG UDDANNELSE VÆRE MÅL FOR UNIVERSITETET, IKKE ERHVERVSRELEVANS (erhvervslivet ud af universiteternes bestyrelser)

HVEM ER VI?
Blokaden er indkaldt af et andet universitet, der er en gruppe af studerende. Gruppen blev dannet umiddelbart efter blokaden af KUA i vinteren 2013 af studerende fra flere institutter på humaniora på Københavns universitet. Siden er gruppen vokset og omfatter nu studerende fra flere fakulteter på både Københavns og Aarhus universitet. Vi hævder ikke at repræsentere hverken de studerende eller universitetet som helhed, vi repræsenterer til gengæld en idé om universitetet som et sted for fri forskning, vidensskabelse og dannelse, og vil gøre alt for at holde denne idé i hævd.

HVAD SKAL JEG GØRE HVIS JEG GERNE VIL VÆRE MED?
Hvis du gerne vil have en vagt, eller på anden måde deltage i protesten, send da en mail til etandetuniversitet@gmail.com (KU), etandetuniversitetau@gmail.com (AU)