fredag den 28. november 2014

STUDENTERBLOKADE RYDDET AF POLITIET I KØBENHAVN
I dag fredag d. 28. november gennemførte den studenterpolitiske bevægelse Et andet universitet en blokade af Kvalitetsudvalgets lanceringskonference på Professionshøjskolen Metropol i København.


”Det gjorde vi i protest imod den indflydelse, som det udemokratisk sammensatte udvalg har haft og vil få for den måde, universitet er indrettet på, og for selve det formål universitetet er indrettet efter”, udtaler Nis Hejlskov, studerende ved Københavns Universitet og talsperson for Et andet universitet.


”Vi mener at udvalget er illegitimt og udemokratisk, fordi deres sammensætning

ikke inkluderer hverken forskere eller studerende og fordi, ingen af medlemmerne er

demokratisk valgt men udpeget af regeringen”, uddyber Nis Hejlskov.


Hvorfor ikke dialog?

”Vi er blevet spurgt om, hvorfor vi vælger at blokere i stedet for at indgå i dialog. I den dialog vi er blevet inviteret til, kan vi blot få lov til at kommentere og kritisere de allerede foreliggende anbefalinger fra Kvalitetsudvalget”, udtaler Line Ebert, studerende ved Københavns Universitet og talsperson for Et andet universitet.


”Dette efterlader os med intet andet valg, end at vise vores klare afvisning af udvalgets legitimitet. Det gør vi med denne blokade”, uddyber Line.Forløb

Blokaden indledtes fredeligt kl. 9.30, ved at alle indgange til konferencelokalet blev blokeret af studerende. Flere mødedeltagere udtrykte deres sympati over for blokaden, men allerede en halv time efter blokadens indledelse mødte politiet op.


Da mange af de studerende ikke ville fjerne sig, blev de fjernet og tilbageholdt af politiet som  bortviste dem fra stedet.


Et andet universitet finder det unødvendigt, at politiet inddrages. Vi opfatter det som vores basale ret at manifestere os politisk på vores uddannelsessteder og opfordrer alle studerende til at tilslutte sig vores fortsatte kamp for et frit og demokratisk universitet.


Efter at blokaden var blevet ryddet, blev deltagerne til Kvalitetsudvalgets konference af politiet eskorteret ind i konferencelokalet. Flere mødedeltagere bragte blokaden på banen under det første oplæg på konferencen, bl.a. Charlotte Paludan, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, som nævnte blokaden i forbindelse med udvalgets forslag om indskrænkelse af studienævnenes beføjelser. Hun udtrykte sin utilfredshed med at undervisere og studerende dermed får mindre indflydelse på uddannelserne. 


Kort tid efter at blokaden var blevet ryddet, talte Et andet universitet med mødedeltager Leif Søndergaard, lektor i Biologi ved Københavns Universitet. Han udtalte: ”Med den økonomiske konkurrencemodel rykkes fokus fra kvalitet til kvantitet. Universitetet bør være et sted, hvor studerende får mulighed for at udvikle deres potentialer, hvilket ikke nødvendigvis er et spørgsmål om studiernes erhvervsrelevans.”